Issuances Details

MEMO CIRCULARS

Paghihikayat sa mga Lokal na Punong Tagapagpaganap (LCE) na Makadalo ang kanilang Opisyal at Kawaning Manggagawa sa Kalusugan sa 22nd Philippine National Immunization Conference (PNIC), kasabay ng Pagdiriwang ng World Pneumonia Day, na gaganapin mula Ika-10 at Ika-12 ng Nobyembre, 2021

September 29, 2021
Reference Number: Memorandum Sirkular 2021-111
Responsible Office: All Concerned

Download Attachment