Issuances Details

MEMO CIRCULARS

Gampanin ng mga Lokal na Opisyal sa Pagsumite at Pag-papaganap ng Badyet para sa mga Lokal na Pamahalaan sa buong Bansa para sa susunod na Taon

September 27, 2021
Reference Number: Memorandum Sirkular 2021-109

Download Attachment