Events Details

Linggo ng Katandaang Pilipino (Elderly Filipino Week)

October 1, 2021 to October 7, 2021

Sa ilalim ng Proklamasyon Bilang 470, Serye 1975 ay itinakda ang unang linggo ng Oktubre ng bawat taon bilang Linggo ng Katandaang Pilipino ( Elderly Week).

Sa pamamagitan ng pagdiriwang ito, natutugunan ng pamahalaan ang ilang mga pangangailangan ng mga matatanda.