Events Details

Buwan ng Panitikan ng Pilipinas/National Literature Month

April 1, 2021 to April 30, 2021

Ang Abril ay Buwan ng Panitikang Filipino, sa bisa ng Proklamasyon Blg. 968, s. 2015. Sa buwang ito, ipinagdiriwang natin ang mga akdang pampanitikan na gawa ng mga anak ng masalimuot at kawing-kawing na kasaysayan ng Pilipinas. Sa pakikipagtulungan ng Komisyon sa Wikang Filipino, National Commission for Culture and the Arts, at iba pang katuwang na ahensiya, kinikilala ng Pambansang Buwan ng Panitikang Filipino ang mahalagang papel ng panitikan sa pagkikintal sa darating na henerasyon ng mga pagpapahalagang minana natin mula sa ating mga ninuno.

Tema ng Pagdiriwang “Limandaang Taon ng Pagsulat sa Kalibutang Filipino.”